Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?

To wartościowy ALBUM dla Ciebie i Twojej rodziny!
Duchowa pielgrzymka do Fatimy
Ten piękny album przybliży Ci orędzie Matki Bożej Fatimskiej. Dzięki niemu wyruszysz w duchową podróż do świętego miejsca objawień w Fatimie.
Pamiętaj o słowach św. Jana Pawła II, który powiedział w Fatimie: „To orędzie jest bardziej naglące i aktualne dzisiaj, niż w roku 1917”.
Kompletne źródło informacji na temat fatimskiego orędzia
  • Album zawiera pełną treść objawień, w tym Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.
  • Piękne ilustracje przedstawiają wszystkie najważniejsze miejsca kultu Maryi, emanujące atmosferą świętości.
  • Książka napisana przystępnym i wciągającym językiem zawiera kompetentnie przygotowane objaśnienia i komentarze.
Album dużego formatu
  • światowy bestseller, polecany przez kardynałów i biskupów
  • książka przetłumaczona na 18 języków! Jej globalny nakład przekroczył 4 500 000 egzemplarzy
  • dzieło Antonia Borellego - wybitnego znawcy tematyki fatimskiej
  • jedyne tak ekskluzywne wydanie (wymiary 25×20 cm)
  • 128 stron, wysokiej jakości papier
  • 200 ilustracji - archiwalne fotografie oraz współczesne zdjęcia przedstawiające Sanktuarium Fatimskie, liczne miejsca kultu oraz pielgrzymów przybywających do Matki Bożej
Wraz z albumem otrzymasz w prezencie pachnący kwiatami różaniec!
Słowa Maryi stanowią ważne wskazówki jak uświęcać się i uniknąć niebezpieczeństw współczesnego świata. Zamawiając tę książkę, wspierasz naszą akcję rozsyłania tego albumu do każdego polskiego domu!
Twoje zaangażowanie sprawi, że polskie rodziny będą mogły otrzymać wiele łask.
„Mam nadzieję, że ta książka przyniesie wielki pożytek duchowy naszemu krajowi. Oby była rozpowszechniana jak najszerzej”
Arcybiskup Philip M. Hannan
(Nowy Orlean, USA)
Proszę Matkę Najświętszą, aby doprowadziła do końca tę jakże potrzebną inicjatywę. Życzę wielkiego sukcesu”
Kardynał Silvio Oddi (Rzym, Włochy)
Zamów swój album już dziś!
Nie przegap tej okazji! Zamów swój egzemplarz już dzisiaj i wybierz się w niezwykłą duchową podróż do miejsca cudownych objawień.

Zamawiam szt. albumu Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei? Jego koszt to zaledwie 12 zł. **
Chcę wesprzeć datkiem tę inicjatywę. Stowarzyszenie pokrywa koszty wysyłki.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
WYŚLIJ
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
** Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.
Dowiedz się więcej
Cud słońca - 13 października 1917 r.
w miejscu objawień zebrał się imponujący tłum, liczący przeszło 70 tysięcy osób. Tysiące ludzi widziało ten taniec słońca... Widziały go osoby z różnych grup i klas społecznych, wierzące i niewierzące.
Święci Pastuszkowie
W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, należącym do parafii fatimskiej.
Orędzie tragedii czy nadziei?
Jedna z najlepszych publikacji poświęconych Objawieniom Fatimskim. Praca wybitnego fatimologa Antonia A. Borellego, polecana przez wielu kardynałów i biskupów. Przetłumaczona na 18 języków, wydana w nakładzie dochodzącym już do 5 mln egzemplarzy.

Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi